Nullstilling

I denne artikkelen:


    Under fanen Kontrollpanel > Innstillinger > Nullstilling har du følgende alternativer:

    1. Du kan slette thumbnails fra nettbutikken din. En thumbnail er et autogenerert bilde fra systemet i en mindre utgave enn det originale. Det kan f.eks. være et produktbilde som skal brukes i både produktkatalogen og et litt mindre bilde på selve produktet. Til dette brukes thumbnails. Når du nullstiller dine thumbnails slettes samtlige thumbnails fra nettstedet ditt. Systemet går deretter inn og gjenoppretter alle thumbnails som den kan se at det er "bruk for". Har man en nettbutikk med stor utskiftning av bilder - kan det være en god idé å bruke denne jevnlig for å spare plassen som de "ubrukte" thumbnails tar. (Vær samtidig litt forsiktig med å bruke denne funksjonen siden det ikke er mulig å gjenopprette det du har slettet.)
    2. Du kan slette thumbnails med vannmerke. Bruker du vannmerker i nettbutikken din vil alle bildene dine bli tilknyttet det bilde som du har valgt som vannmerke. Du kan fjerne samtlige thumbnails hvor dette er tilknyttet ved bruk av denne funksjonen. Den fungerer på samme måte som ovenstående forklaring. (Vær samtidig litt forsiktig med å bruke denne funksjonen siden det ikke er mulig å gjenopprette det du har slettet.)

    OBS: Hvis du ønsker å slette produktkategorier, produkter og brukere må dette skje via import/eksport.