Betalingsmetoder

I denne artikkelen:


  Under Betalingsmetoder kan du se en oversikt over tilgjengelige betalingsmetoder i nettbutikken din. Ved å klikke på en betalingsløsning kan du skrive inn opplysninger i din betalingsløsning og dermed integrere den med din nettbutikk.

  Nedenfor finner du beskrivelser for hver betalingsmetode:

   

  Kredittkortbetaling

  Her administrerer du muligheten for å betale med kredittkort i nettbutikken din. Det er dessuten viktig at du Setter opp korttypene dine for å kunne motta betalinger med kredittkort. Når du har trykket på kredittkortbetaling får du følgende alternativer:

  • Betalingsmetode: I dette tilfellet er det snakk om kredittkortbetaling.
  • Leverandør: Her velger du den leverandøren som du har inngått en betalingsavtale med.
  • IP-adresse (til nettjeneste hos leverandør): Her skriver du inn IP-adressen til den leverandøren som du har en betalingsavtale med.
  • Lås valg av korttype: Lås valg av korttype anbefales å være aktivert hvis du har kortgebyr på en korttype, eksempelvis MasterCard. Denne funksjonen sikrer da nemlig at gebyret alltid blir trukket. Dersom kunden i kassa f.eks. velger i å betale med Dankort, men skriver inn kortopplysninger til et Mastercard, sikrer denne funksjonen at betalingen ikke vil gå gjennom.
  • Gjennomfør transaksjonen umiddelbart: Gjennomfører transaksjonen umiddelbart.
  • Moms: Angi om denne betalingsmetoden skal være med eller uten mva.
  • Tittel: Angi tittelen for betalingsmetoden. Her kan du naturligvis angi en tittel for alle de språkene du har i nettbutikken din.
  • Beskrivelse: Her kan du beskrive betalingsmetoden for kunden. Kunden vil se denne beskrivelsen når vedkommende er kommet til dette punktet i kjøpsprosessen. Du kan lage unike beskrivelser for alle språk.
  • Leveringsland: Her velger du hvilke land betalingsmetoden skal være aktiv for.
  • Kundetype: Her kan du velge hvilke kundetyper som betalingsmetoden skal være gjeldende for
  • Brukerrettigheter: Angi hvem som skal ha muligheten til å bruke betalingsmetoden.
  • Språk: Velg hvilke(t) språk betalingsmetoden skal være på.
  • Ordrestatus ved betaling: Velg hvilken status ordren skal ha i systemet når kunden har gjennomført betalingen.
  • Sortering: Velg hvilken rekkefølge betalingsmetodene dine skal vises i. Betalingsmetoden med det laveste tallet blir vist først.
  • Gateway ID: Angi nummeret på betalingsløsningen din. Ved DIBS er det Merchant ID som skal brukes. Ved ePay er det Merchant ID samt Md5-key, som skal skrives inn. Md5-key er en sikkerhetskode som settes inn i kontrollpanelet til ePay og deretter også i Dandomain Webshop.
  • Brukernavn: Skriv inn brukernavnet til betalingsløsningen din.
  • Passord: Skriv inn passordet til betalingsløsningen din.

   

  Kort og innløsningsavtaler