Rabattkoder/gavekort

I denne artikkelen:


  Introduksjon

  Den 1. juli 2019 trer EU’s nye regler for moms på gavekort i kraft. Dette betyr at du som nettbutikkeier, skal ta stilling til om du skal oppkreve moms ved salg av gavekort. Vi anbefaler derfor at du leser følgende artikkel vedr. moms på gavekort, innen du går videre med nedenstående artikkel:  Moms på gavekort

  Dette punktet forklarer, hvordan du kan opprette både vanlige rabattkoder som alle kan bruke, samt opprette gavekort, som kan brukes av enkeltpersoner.

  1.  Her kan du opprette en rabattkode som kan brukes som gavekort.
  2.  Her ses de rabattkoder som du har opprettet.

   

  Rabattkoder

  Rabattkoder kan brukes til å gi rabatt på spesifikke produkter til spesifikke kunder, men kodene kan naturligvis også brukes til å gi en generell rabatt på nettbutikken. Rabatten blir registrert, når kunden inntaster koden under sitt kjøp. Rabatten blir fratrukket allerede i bestillingsprosessen, hvor kunden skal inntaste rabattkoden under innkjøpskurven. Det kan både være snakke om et beløp eller en prosentsats. Rabattkoder skal aktiveres i Kontrollpanel > Innstillinger

   

  1. Under Rabattkoder/Gavekort  finner du en oversikt over alle dine rabattkoder eller gavekort.

   

  2. Klikk på det grønne pluss-ikon "Opprett ny rabattkode" for å opprette en ny rabattkode, som vi gjennomgår i denne artikkelen. Fortsett med punkt 3, når du har opprettet din rabattkode.

   

  3. Velg fanebladet Velg produkter for å komme til nedenstående side. Et bilde som inneholder skjermbilde Automatisk generert beskrivelse

   

  4. Trykk på  -knappen  ved de produkter, som rabattkoden skal gjelde for. Det er ingen begrensning på, hvor mange produkter du kan tilføye. Når de ønskede produkter er tilføyet, trykker du på Lagre, og deretter gjelder rabattkoden for de utvalgte produkter.  

  5. Nedenfor vises det, hvor rabattkodefeltet er lokalisert i kundens innkjøpskurv. 

   

  6. Når kunden har inntastet sin rabattkode, vil følgende side komme frem.

  Som vist er rabatten nå fratrukket kundens ordre, og kunden kan nå se, hvor mye rabatt som er gitt. Funksjonen kan alltid slås til og fra under Kontrollpanel > Butikkinnstillinger.

   

  Gavekort

  Gavekortet fungerer på samme måte som i en fysisk butikk. Dog behøver du ikke å bekymre deg om prisen, da kundene selv kan bestemme beløpet. Når kundene kjøper et gavekort i din nettbutikk, opprettes det automatisk en kode, som skal brukes, når gavekortet skal aktiveres. Denne koden skal naturligvis sendes til kunden. Gavekortet vil heretter være aktivt, og kunden kan bruke det som betaling i nettbutikken din.

   

  Opprettelse av gavekort

  Hvis du vil opprette et gavekort i nettbutikken din, skal du først og fremst ha et produkt, som fungerer som gavekort. Når dette er gjort, vil kundene kunne kjøpe dette produktet ved å angi det spesifikke beløp, de gjerne vil kjøpe for.

  1. Første skritt er å gå under Nettbutikk > Produktkatalog og trykke på Opprett produkt.

  2. Her kan du velge mellom 2 forskjellige typer gavekort:

  • Gavekort med rabattkode: Ved dette gavekort vil det automatisk bli opprettet en rabattkode til kunden, når de kjøper gavekortet.
  • Gavekort uten rabattkode: Ved dette gavekort vil det ikke bli laget en rabattkode. Den skal du i stedet selv inn og lage.

  3. Når dette er valgt, skal du, som med alle andre produkter, inn og velge en kategori for produktet, samt gi det et bilde. Når dette er gjort, har du opprettet et gavekort, som dine kunder kan kjøpe.

  4. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan gavekortet kan se ut på en vanlig nettbutikk, hvor vi har tilføyet et bilde. 

  I neste avsnitt vil vi gjennomgå prosessen for, hva som skjer, når en kunde kjøper et gavekort i nettbutikken din.

   

  Behandling av gavekort

  Når en kunde kjøper et gavekort, er prosessen ikke helt den samme som det er med et vanlig produkt. Selve kjøpsprosessen er den samme, men når ordren kommer inn i Dandomain Webshop systemet, er det et par ting, du skal være oppmerksom på. Bemerk: Gavekort med rabattkode genereres først ved ordrestatus "Avsendt".

  Her kan du se en ordre på et gavekort, og her skal du naturligvis være oppmerksom på teksten, som kunden har skrevet, hvis det er snakk om et Gavekort uten rabattkode. I så fall skal teksten jo tilføyes på det gavekort, som du selv lager. Derutover er det ikke noe spesielt i denne ordren, det er først når du skal behandle ordren, at det forekommer endringer fra en almen salgssituasjon. Hvis det er snakk om et Gavekort med rabattkode, danner systemet selv teksten, som kunden har skrevet. 

  Her har vi endret status for denne ordre, så den nå står til "Avsendt", og her skal du så huske å trykke på -knappen for å avsende en e-mail til kunden. Denne email vil inneholde koden, som kunden skal bruke i nettbutikken.

  Nedenfor kan du se den standardmail, som blir utsendt til kunden, når du har trykket på -knappen.

  Denne mailen kan du naturligvis selv endre, som du vil. Dette kan du gjøre her. Her kan kunden se, hvilken kode de skal bruke i nettbutikken for å aktivere gavekortet, samt den beskjeden som de har inntastet.

   

  Administrering av gavekort

  Når du satt en ordre med et gavekort til Avsendt, vil systemet selv lage en kode til det spesifikke gavekort. Disse kodene kan du finne under Nettbutikk  >  Rabattkoder/Gavekort.

  Nedenfor kan du se et bilde fra en nettbutikk, som har to aktive gavekort. 

  I kolonnen Brukt kan du se, at ingen av disse gavekort er brukt enda, og de er derfor stadig aktive. I kolonnen Type kan du se, at begge disse gavekortene kommer fra en ordre. Ved å trykke på eksempelvis "Ordre: 10", vil du bli ført direkte inn i den spesifikke ordre.

   

  Ved trykk på-knappen kommer du til nedenstående side.

  Her kan du se litt mere informasjon om det spesifikke gavekort.

  Tittel: Her angir du gavekortets tittel, hvis denne skal være spesifikk

  Moms: Denne funksjon er viktig, da gavekort opprettet fra administrasjonen som standard har moms slått på, mens gavekort kjøpt i nettbutikken som standard har moms slått fra. Derfor er det en god ide også å selge gavekort uten moms.
  Inntastnings kode: Du kan angi en annen kode her, hvis du ønsker en spesifikk kode.

  Rabatt: Her velger du om verdien angis i et beløp eller i prosent.

  Maksimum forbruk: Her bestemmes det, hvor mange ganger gavekortet kan benyttes

  Utløpsdato: Her bestemmes det, om gavekortet skal ha en utløpsdato og i så fall, hvilken dato det utløper.