Rabatgrupper

I denne artikkelen:


  I de følgende avsnitt kan du se en beskrivelse av hvordan du oppretter en rabattgruppe for produkt og kunde og hvordan du tilføyer en rabattgruppe til kunde eller produkt.

  Under Produkter > Rabattgrupper finner du oversikten over dine rabattgrupper: 

  1. Rabattlinjer. Du kan tilføye en ny rabattlinje ved å klikke på opprett ny rabattlinje. En rabattlinje vil deretter bestå av antall, rabatt, type, kundetype, valuta, periode og administrasjon.    
  2. Produktrabatgrupper. Du kan tilføye en ny produktrabattgruppe ved å klikke på opprett ny produkt-rabattgruppe.Under rabattlinjer vil produktrabattgrupper fremgå under type
  3. Kunderabattgrupper. Du kan tilføye en ny kunderabattgruppe ved å klikke på opprett ny kunde-rabattgruppe.Under rabattlinjer vil kunderabattgrupper fremgå under kundetype

  Les mere