Merker & produsenter

I denne artikkelen:


    Menypunktet Merker og produsenter inneholder en spesiell form for brukere, som du kan knytte til dine produkter. Dvs. at forhandler du eksempelvis jeans, kan du opprette en produsent, som heter Diesel og en annen, som heter Levis. Kunden kan derved se, hvor produktet kommer fra, og de har mulighet for at se flere produkter med samme produsent. Vi har delt denne fane opp i tre underfaner: