Vår support på dette emnet er begrenset til funksjonaliteten til butikken. Ønsker du ytterligere hjelp, kan vi henvise deg til våre designpartnere.

Du kan se en oversikt over våre samarbeidspartnere her.

Hvordan lager jeg søkemotoroptimalisering?

I denne artikkelen:


   

   

  Se videoen

   

  Bruk vår step-by-step guide
  1. Gå til Produkter > Alle og velg eller opprett produktet som du ønsker å optimere:

  2. Gå til seksjonen "Søkeoptimalisering":

  3. Utfyll feltet "Beskrivelse" med en kort alternativ beskrivelse til produktets normale beskrivelse:

  4. Utfyll eventuelt seksjonen "Søkeord" med alternative søkeord som kunden skal kunne finne produktet ditt med via butikkens søkefunksjon:


   (Du kan se statistikk for søkninger via menypunktet Rapporter > Søkninger)
  5. Lagre endringene dine:

   

  Bemerkninger til feltene

  • Tittel: Også kalt "Meta title", er overskriften du ser i søkeresultatene på Google og andre søkemaskiner. Hvis du ikke skriver inn en tittel i dette feltet, brukes produktets tittel i stedet (dette er standard). Titlen har en maksimal anbefalt lengde, som angitt ved feltet. Imidlertid vises lange titler som regel forkortet i søkeresultatene på nettet. Man kan velge å bruke dette feltet hvis man ønsker at titlene f.eks. skal inneholde mer tekst, eller ha en annen formulering enn man har valgt som produktets tittel.
  • Beskrivelse: Også kalt "Meta description", er som utgangspunktet teksten som ses i søkeresultatene på nettet, under produktets tittel. Beskrivelsen skal ikke være en kopi av produktets beskrivelse, men skal prøve å beskrive produktet i en sammentrukket form. Dette gir mulighet for å bruke en variasjon av ord, som sammen med det øvrige innholdet dekker en bred vifte av mulige søkeord, uten å være tvunget sammen i samme tekst.
  • Søkeord: Brukes av butikkens søkefunksjon og kan inneholde alternative ord og stavemåter, som f.eks. oppsamles via funksjonen under Rapporter > Søkninger i venstremenyen
  • Link: Produktlenken skapes automatisk ut fra produktets tittel. Det er imidlertid mulig at raffinere lenken hvis det er behov for dette. F.eks. kan et produkt med lenken "/sko/" være bedre definert som "/løpesko/", hvis man ønsker en god indeksering på ordet "løpesko". Ved produkter og produktkategorier sørger butikksystemet automatisk for å opprette Redirects fra den gamle lenken til den nye. Dette er f.eks. ikke tilfellet ved innholdssider, hvor du selv skal opprette Redirects hvis du endrer lenkene dine, for å unngå at allerede indekserte sider på søkemaskinene ikke resulterer i besøk til nedlagte lenker, og etterfølgende sletting fra søkemaskinene
  • Kanonisk link (canonical): I tilfellet av at innholdet er likt på to produkter, er det en fordel å benytte denne funksjonen. Funksjonen sørger for å peke en lenke videre til en annen, så det ikke oppstår duplisert innhold (duplicate content), noe som er dårlig sett blant søkemaskiner, og kan resultere i en lavere plassering i søkeresultatene

  Bemerk: Eksemplene på denne siden er fiktive. Du bør vurdere ditt eget SEO-innhold i forhold til nettopp din nettbutikk.

   

  Les mer

  Du kan finne mer hjelp til å komme i gang med nettbutikken din her.