Hvordan krediterer jeg en ordre?

I denne artikkelen:


   

   

  Se videoen

   

  Bruk vår step-by-step guide
  1. Gå til Bestillinger > Alle:

  2. Filtrer bestillingene dine til status "Ordre sendt" for å vise alle sendte ordrer:


   Bemerk: Sørg for at søkefeltet er tomt hvis du vil se alle ordrer med denne statusen.
  3. Klikk på ordrenummeret eller redigeringsikonet på den ønskede ordre for å gå til ordredetaljer:

  4. Klikk på "Opprett kreditnota (utkast)":


   (herfra jobbes det på en ordrekopi med nytt ordrenummer og ordrestatus "Utkast")
  5. Gjør eventuelle endringer (slik som at sette frakten til null hvis den ikke skal krediteres), og sett ordrestatus til "Kreditnota":

  6. Klikk på "Refunder", for at tilbakeføre beløpet til kundens konto:

  Bemerk: Hvis du f.eks. får en feil når du vil refundere beløpet, kan det være at transaksjonen ikke lengere er gyldig. I så fall skal du tilbakeføre beløpet på annet vis.

   

  Les mer

  Du kan finne mer hjelp til å komme i gang med nettbutikken din her.