Brukergrupper

I denne artikkelen:


    Du kan inndele alle dine brukere i forskjellige brukergrupper, så du kan holde styr på brukertypene. Under fanen brukergrupper i nettbutikken din har du følgende muligheter: