Opprett salgsgebyr

I denne artikkelen:


  Når du skal opprette et salgsgebyr er det to faner som skal gjennomgås. I det følgende vil disse bli gjennomgått i kronologisk rekkefølge.

  Generelt:

  1. Tittel: Navnet på den salgsrabatt du ønsker å opprette.
  2. Varenummer: Du kan her gi din salgsrabatt et varenummer.
  3. Notat (internt): Et internt notat til salgsrabatten.
  4. Kjøpsbeløp: Her inntastes det intervall som rabatten skal være gjeldende for. Hvis du ønsker at rabatten skal gjelde for kjøp over 1000 kr, skrives 1000-uendelig.
  5. Salgsrabatt: Den prosentvise eller konstante rabatt som skal være gjeldene for salgsrabatten.
  6. Lojalitet: Her kan du velge om tidligere kjøp skal være en del av det samlede beløp som kunden har handlet for. Dette krever at kunden oppretter en bruker i butikken din. 
  7. Periodestyring: Her velger du om rabatten skal være gjeldene for en bestemt periode.
  8. Leveringsland: Hvilket land skal rabatten gjelde i.
  9. Brukerrettigheter: Her velges det hvem rabatten skal gjelde for.
  10. Språklag: Hvilke språklag skal rabatten være gjeldene på. 

  Velg produkter:

  Her kan du velge hvilke produkter som du ønsker at rabatten skal være gjeldene for. Hvis du ikke velger noen produkter, vil salgsrabatten gjelde for samtlige produkter på webshoppen.

  1. Her tilføyer du et produkt til rabatten.
  2. Her fjernes et produkt fra rabatten.