Kundegruppe B2C

I denne artikkelen:


  Under Kundegruppe B2C kan du se en liste over dine B2C kunder og du har derutover mulighet for å opprette en ny B2C kunde. 

  Deretter får du følgende skjermbilde. Du skal heretter utfylle så mange felter så mulig. Dog er det kun felter markert med en * som er påkrevet. 

  1. Brukernavn: Her inntastes brukerens e-mail eller brukernavn. (Vær oppmerksom på, at hvis det inntastes en e-mail her, er det ikke den e-mailen som det sendes mails ut til.)
  2. Passord: Her tildeler du brukeren et passord. (Det er aldri mulig å se kundenes passord)
  3. Brukergruppe: Her skal du velge hvilken type av brukergruppe brukeren skal ha.
  4. Status: Her velger du om brukeren skal være godkjent eller blokkert.
  5. Rabattgruppe: Her kan du tilføye en av rabattgruppene som du har opprettet til brukeren.
  6. Debitornummer: Hvis brukeren har et debitornummer kan dette tilføyes.

  Heretter utfyller du så mange av de resterende felter fra 7 til 29  som mulig. Vær oppmerksom på, at de felter som er markert med * er obligatoriske.